• Digitalt byrå som brenn for lokale matopplevingar

    Skreddersydde løysingar og tenester for å eksponere og selge meir
    anten du ér eller ynskjer å bli produsent, restaurant eller utsal for mat og drikke

    Kortmat-bloggenTenester for lokalmataktørar

Digitale løysingar for produsentar, restaurantar & lokalmatutsal

Nettsider

Kundane dine nyttar nettet, og oftast på mobilen – vi sørger for å gjere deg digitalt tilgjengeleg og attraktiv.

Webutvikling

Behov for spesielle nettsystem? Vi kan levere alt frå enkle nettsider til komplekse nettplattformar.

24/7 Support

Som kunde hos Kortmat har du alltid tilgang til support for våre tenester.

Evaluering

Vi tilbyr, i samarbeid med dyktige aktørar i vårt nettverk, komplette rapportar og rådgjeving i forhold til di synlegheit og din digitale marknadseffektivitet – kor god er du på nett?

Kommunikasjon

For travel til å oppdatere sosiale medier, nyhetsbrev, bloggen og andre kanalar? La oss gje deg tips om korleis du best kan utnytte dine kommunikasjonskanalar!

E-handel

Kortmat AS har utvikla e-handelsløysingar, spesielt tilpassa lokalmatprodusentar og produsentsamarbeid. Ta kontakt med oss for å finne ei løysing som passar for di verksemd.