Sett ville vekstar og tang på menyen

Kurs i hausting, bruk og foredling av ville vekstar og tang, fokus på å servere smakfulle rettar, overraske og begeistre.

Nytt kurs i burk av ville vekster på land kjem i April 2018

Om kursetPåmelding

Hausting, foredling og bruk

Kursinnhald

Velkomen til Værlandet/Bulandet
Du vert kjent med vel 20 artar du kan hauste i strandsona, i kulturlandskapet og i havet. Lær å bruke tang og ville vekstar i dine rettar og sanke dei på ein berekraftig måte. Kvar vekst har sin smak, eigenskap og gastronomiske oppleving. Fokus på moglegheiter for foredling og til bruk i på kjøkkenet for deg som driv serveringsstad, har tankar om å sanke profesjonelt eller vil få inspirasjon til nye bruksområder. Vi har fått på plass eit knippe kunnskapsrike fagfolk frå heile Norden – der vi skal ta eit djupdykk i botanikk, teknikkar for bruk som ingrediens, smak eller hovedråvare.

Tips til artiklar å lese:

Sundt grønt under vann: http://www.matmerk.no/no/okologisk/helse-og- livsstil/sunt-groent- under-vann

Nils-Henning Nesje – ta gjesten ut på matsafari: http://www.magasinetreiselyst.no/reportasjer/natur/storslatt-ved-fjorden

Leif Sørensen – ny nordisk mat er komme for å bli: http://www.norden.org/no/aktuelt/artikler/the-new-nordic-food-culture-is-here-to-stay

Vi har tenkt å dele kurset i to der du enten har fokus på vekstar på land med Nils-Henning Nesje eller vekstar frå havet med Leif Sørensen. Du vil uansett få bekjentskap med begge felta under kurset. Men vi kan komme til å endre på dette i dialog med påmelde deltakarar.

  • Tang, tare og bruk av vekstar frå sjø
  • Ville vekstar på land – hausting heile året

Program (kan verte endra):

Ta med vindtett og varme klede – vi skal ikkje bevege oss mykje ute, men litt vert det og det bles i Værlandet.

Dag 1

(Frå Bergen til Selje er avreise kl 16.30)

Kl. 19.00 ankomst Askvoll – vi kjem oss om bord i ferja til Værlandet – smakeopplevingar og orientering om bord i båten. Ferja går 19.10!

Kl. 19.00 Innkvartering på Værlandet/Bulandet de bestiller sjølve de overnattingstilbodet som passar dykk på www.destinasjonvest.no

Kl. 20.00 velkomstmåltid – sensorisk oppleving, smaking og innleiing til kurset. Ta med ei eigaprodusert vare som vi presenterer denne kvelden. Tema ville vekstar land. Gle dykk til opplevinga vi røper ikkje alt endåJ

Dag 2

Frukost på overnattingstaden og transport til første post.

Kl. 08.30 – botanikk og plantelære, hav og land, felles i Bulandet. Ei innføring i hausteteknikkar og oversikt over fagområder. Ane Willmann med fleire.

Kl. 11.00 – Trendar, eit inspirasjonsforedrag om marknad og kommunikasjon, Anette Eckmann

Kl. 12.00 – felles lunsj i Bulandet – Nils-Henning Nesje. Praktisk smaking gjennom ein lunsj.

Kl. 13.00 – Foredrag: Ny nordisk mat – komme for å bli kva mogelegheiter gir det oss – Leif Sørensen.

Frå ca. Kl. 14.30 – praktiske øvingar med råvarene. Hav- fortset i Bulandet. Vekstar frå land forflyttar seg til Værlandet Gjesteheim.

Kl. 18.30 utflukt til lokal bedrift, omvising og middag. Tema ville vekstar hav.

Dag 3

Kl. 09.00 praktiske øvingar på kjøkken. Hav – Bulandet, Land- Værlandet.

Lunsj på praksisplassen hav – Bulandet, land – Værlandet Gjesteheim.

Ca. kl. 13.30 oppsummering med regelverk og vegen vidare foredling, måltidsoppleving eller sanking.

Lunsj og oppsummering på Værlandet Gjesteheim.

Avreise til Askvoll båt/ferje kl. 16.30, til Bergen 17.40 frå Askvoll.

Komme seg til Værlandet – enklare enn ein skulle tru.

Tog/buss og båt: Ta toget til Bergen må vere framme i Bergen ca 15.00, båten til Florø går kl. 16.30 frå strandkaien litt vest for torget. Gå av båten i Askvoll – vi møter deg på kaia der. Eller ta buss til Førde og vidare på lokalbussen til Askvoll. Klikk her for båtruter t/r Bergen. Retur til bergen onsdag kl. 17.40 frå Askvoll.

Fly: Fly til Førde, vi kan ordne med transport derifrå, 50 min køyring frå Askvoll så ta eit morgonfly. Går å ta fly til Florø også og ta båten derifrå kl. 17.00. Eller fly til Bergen ankomst der ca 14.30 og ta båten nordover kl. 16.30.

Bil: Når ein plottar Askvoll på GPS’n så vil han ofte ta deg langs RV609 frå Førde det er fint og smalt langs Førdefjorden, men om du legg inn via Sande langs E39 så får du køyre den nye brua og vegen over Dalsfjorden til Askvoll.

Fleire spørsmål så ringer du oss berre så skal vi hjelpe.

Overnatting bookar du her direkte, det er det same kor du bur på øya, har du ikkje med bil vil vi transportere mellom stadane.
http://destinasjonvest.no/

For booking av rom:

Telefon: +47 993 21 740Ring: +47 993 21 740
E-post: post@destinasjonvest.no

PRIS:

Kursavgift inkl alle måltid kr. 2 800,- pr pers. Frå person nr 2 frå same bedrift kr. 2 000,- per pers.

Føredragshaldarar

Nils-Henning Nesje

Kva er vel meir nært og lokalt enn dei ville vekstane ein kan plukke på staden der ein bur. Nils-Henning Nesje er Bondelaget sin kokk i 2017-2018. Dette er ein ære å få lov til å vere seier Nils-Henning og gler seg til å ta fatt på å fremme Norske råvarer endå sterkare. Mat Med Hjertet er hans motto og i boka gratis mat til Ellen Beate Vollen er Nils-Henning sine tips, råd og råvarer formidla. Dei ville vekstane florerer på menyen og på kjøkkenet til Nils-Henning. Vi kan vente oss mange luret tips, knep og teknikkar. Vi skal smake, sette saman og utfordre oss sjølve. Kjøkkenkvardagen vert ikkje den same etter dette kurset, det tørr vi å love. Les meir om Nils-Henning på nettet eller besøk eit av dei mange Chefs Dinner Noreg arrangementa denne våren som ein forsmak. Etter som våren grip om seg her no så kjem det også nokre tips her på sidene – følg med. Du vil verte utfordra til å ta med deg noko du har sanka og kanskje bearbeida til seminaret.

Leif Sørensen
Færøyane

Leif er ein av pionerane bak manifested om det Nye nordiske kjøkkenet som vart underteikna i Århus I 2004. Der heiter det, «vi nordiske kokker finner tiden moden ti lå skape eit nytt nordisk kjøkken, som i kraft av sin velsmakenhet og egenart kan måle seg med de største kjøkken i verden». Dermed var det berre å brette opp erment og sjå seg rundt – alt kan jo etast, men smakar det godt? Nepa på Færøyane valfartar i dag turistar for å få smake på på restauranten Koks som vart etablert nokre år seinare. I dag har den stjerne i guide Michelin o​g prosessen dit er histore. Leif starta med å studere biologi og kanskje er det det som gjorde han så interessert i å bruke havet sine grønnsaker. Tang, tare og algar kan brukast til fisk, kjøtt og i dessert. Dei kan brukast ferskt, forvellast, steikast, brukast som garnityr, tørkast, eller lage te.  Vi har berre så vidt begynt å forstå desse havet sine grønsaker og korleis vi kan bruke dei. Sunne er dei kvar og ein.

Anette Eckmann

Du har kanskje boka Naturens spisskammers av Anette Eckmann ståande i hylla. Vi er så heldige å få Anette til Værlandet og Bulandet denne veka. Anette arbeider med konseptutvikling innan mange bransjar og har ein finger med i spillet når nye trendar kjem og bankar på og dertil konsept skal utviklast og kommuniserast. Viste du at trenden for lokalmat faktisk no er ein av dei store i markanden ikkje berre innan mat, men også innan interiør, utstyr til matlaging, reiseliv, jakt og fiske osv. Kunden er ikkje sjølv bevist på kvifor han handlar som han gjer alltid, men vi ynskjer oss mat laga frå grunnen av, vi responderer på tekstar som «naturleg», «reint», «heimelaga» – berre sjå kva industrien kjem med i reklamer og kampanjar. Dette gjer dei ikkje fordi ein kommunikasjonsrådgivar synest det er tøft, dette gjer dei fordi du som kunde responderer på det – det triggar noko i oss som gjer at vi kjøper. Anette skal forklare oss litt om desse mekanismane, kva skapar trendar, korleis leverer vi opplevingar (også med innhald frå ville vekstar) og kommunisere ville vekstar godt. Anette brenner sjølv for ville vekstar og har samla eit rikt arkiv for seg sjølv i boka si, noko som ho understreker er hennar personlege interesse og ikkje faget hennar. Dette vert eit inspirasjonsforedrag og kanskje vil mange nye forretningsidear få modna seg gjennom denne stunda med Anette. Kva er ei kro eller ein bistro, ein kjapp matbit, kva triggar deg når alt er likt. Vi tenker for ofte at vi må vere lik alle andre – men det er dei som klarer å differensiere sitt tilbod som tilfører noko. Det er kraft i noko som inspirerer.

www.eckmannstudio.com

Ane Marit Willmann

Ane Marit Willmann

Ane er vokst opp på gård og nært naturen. Barndommen ble tilbrakt i graset, ved elva og i skogen og skogsyre, engsyre og vassarve gikk ned på høykant mens seljekvister ble til fløyter og fiskestenger. Etter en tur innom storbylivet, en bachelor i kommunikasjon, master i tverrfaglige kulturstudier og fireårig PhD løp i tverrfaglige kulturstudier var det på tide å finne tilbake til røttene; både de spiselige og de personlige. Interessen for og entusiasmen for lokal og bærekraftig mat produsert og høstet med tanke for både folk og økosystemenes ve og vel ble bare sterkere. Nå sanker hun i sesongen gjennom sitt eget firma Vill Mat. Gjennom Vill Mat har hun blant annet levert urter til Team CWD, med Christopher William Davidsen i spissen, Ramsløk til Mosbøen Gård sitt flatbrød og restauranter i Molde, Kristiansund, Angvik og Trondheim. Hun har også drevet et andelsbakeri, vært avløser og er ivrig naturfotograf. Brenner for den gode smaken og den gode maten produsert med omtanke for både folk, dyr og natur. Mat som vokser vilt i naturen er for henne et knutepunkt for veldig mange interesser og viktige tema som hun brenner for; bærekraftig ressursbruk, økologi, biologi, miljøvern, matauk, matlaging, mattradisjoner og kulturhistorie. Hun ser på ville vekster som en ressurs både i forhold til mattradisjoner, til medisinsk bruk og som råvarer til redskap, farging og tekstiler.

Påmelding

Klikk på knappen for å registrere deg, så vil du motta informasjon om kurse når dette er klart.

KOMPETANSENAVET VEST

Sogn Jord- og hagebruksskule
5745 Aurland

aud.slettehaug@sfj.no
Tlf – 47 37 57 39