Siden november har Kortmat AS samarbeidet med Bondens butikk i Førde, for å gi bransjen en effektiv kanal for salg og synliggjøring av både bedrifter og produkter. Og markedet har definitivt gitt svar! Produsentene opplever økende omsetning, og kundene gir uttrykk for at dette er et meget etterlengtet tilbud. Vi opplever fra vår side økende pågang av nye produsenter og andre lokalmataktører som ønsker å synliggjøre sin bedrift, produkter og lokalmatengasjement.

Som du sikkert vet finner du i dag på kortmat.no, en oversikt over de fleste varene som p.t. er tilgjengelig i Bondens butikk på Elvetorget i Førde. Mange spør hva planene er for 2016 og videre fremover.

Parallelt med samarbeidet med Bondens Marked utvikler vi en helt ny og veldig spennende nettverksplattform. Denne vil lanseres i 2016, og vil gi alle med interesse for lokalmat og norsk matkultur- og identitet en unik mulighet til å både se, lære om, og få tak i alle de 1000vis av lokal(mat)skatter vi har rundt om i landet vårt.

Innovasjon Norge har vist stor tiltro til prosjektet, og har nylig innvilget 400 000 kr til videreutvikling av konseptet og selskapet. Sparebanken Vest er også en viktig støttespiller, som i to omganger har gitt kritisk viktige midler for at vi kan nå våre strategiske mål. I tillegg er Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane, med sine dyktige rådgivere en svært viktig ressurs for å definere disse målene, og for å knytte prosjektet til de rette nettverkene!

Så hva ønsker vi å oppnå? Vi mener at vår visjon er en god beskrivelse av hvordan vi ønsker at Kortmat skal oppfattes:

“EN SKATTEJAKT BLANT NORSK LOKALPRODUSERT MAT OG DRIKKE”

Vi mener at bransjen er moden for nytenking, og at man må imøtekomme produsentene -ildsjelene- sine premisser i større grad! Det er først da vi vil skape noe virkelig spennende – og det er dit vi skal!

Følg med oss videre – og er du i Førde-området, besøk gjerne Bondens butikk på Elvetorget. Her finner du et bredt og økende utvalg av lokalmat og -drikke. Blir det pinnekjøtt fra Vikja, Haugen eller Heimtun? 🙂

Til slutt – hjelp oss med å dele dette innlegget, klikk på knappene under. Takk!!